top of page

STUDIEAANBOD EN LESSENTABEL

TWEEDE GRAAD*


In de tweede graad bieden we onderstaande richtingen aan in de dubbele- en arbeidsfinaliteit binnen de
studiedomeinen STEM en Economie en Organisatie

Dubbele Finaliteit

Arbeidsfinaliteit

Studiedomein

STEM

Economie en Organisatie


* mits goedkeuring start het 3de middelbaar vanaf schooljaar 2024-2025, het vierde middelbaar vanaf schooljaar 2025-2026

bottom of page