top of page

PROACTIEF CIRKELEN

Ons uitgangspunt is een uitspraak van Ligand (www.ligand.be):

"Waar men te weinig cirkelt, draait het vierkant."

Door regelmatig te werken met de methodiek van de proactieve cirkel, werken we aan verbondenheid, openheid, een positieve en veilige (klas)sfeer. Daarom gaan we zowel met het team als in de klassen met deze methodiek aan de slag.

Het is een vorm van een kringgesprek, waarbij iedereen leert om aandachtig en respectvol naar elkaar te luisteren. We leren spreken in een positieve taal. Doordat iedereen aan bod komt, krijgt iedereen de kans om een stukje van zichzelf te delen.

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/inspirerendburgerschap/toolboxinspirerendburgerschap/proactieve-cirkel

bottom of page