top of page

Voor wie?

 

Voor leerlingen met autisme en normale verstandelijke begaafdheid die in het bezit zijn van een CLB-verslag type 9.

 

Doel?

Leerlingen behalen in de eerste graad hetzelfde attest/getuigschrift als leerlingen in het regulier onderwijs. Op die manier trachten we een volledige inclusie in de tweede graad voor te bereiden.

We streven naar dezelfde eindtermen en leerplannen als in het reguliere onderwijs na (opleidingsvorm 4 │ OV4). Onze aanpak, ondersteuning en omkadering is echter afgestemd op de specifiek onderwijsbehoeften en noden van de leerling. We hebben hiervoor heel wat expertise opgebouwd in het SLO Mariadal.

Onze tienerschool is een school waarbij de overgang van het basis- naar het secundair onderwijs op maat van de leerlingen gebeurt. Geen harde breuk dus, maar wel stap voor stap… We enten onze aanpak op wat die jonge tieners met autisme uniek maakt en trekken de expertise van het SLO wat langer door. We leren de leerlingen zelfstandig leren, zetten in op het aanleren van schoolse computervaardigheden, zelfregulatie, plannen en organiseren én geven extra hulp waar nodig.

Zo willen we werken aan een buitengewoon inclusief verhaal voor leerlingen met autisme, waarbij we streven naar de integratie in het gewoon secundair onderwijs vanaf de tweede graad.

We zijn ervan overtuigd dat dit een haalbare opstap is naar inclusief onderwijs.

DOELGROEP

bottom of page