top of page

Onze tienerschool zet in op inclusie. Enerzijds mikken we hiervoor op een volwaardige deelname aan het schoolleven. Anderzijds is het belangrijk dat we oog hebben voor het aanbieden van voldoende basisrust. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor leerlingen met autisme om tot leren en leven te komen.

Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de noden van onze leerlingen én om basisrust te creëren, werken we ‘op maat waar nodig’.  Dit doen we o.a. door:

  • kleine klasgroepen

  • vaste lokalen

  • bieden van voorspelbaarheid

  • visualisaties

  • hulpmiddelen, zoals study buddy’s, hoofdtelefoon, time timer,…

  • aanpassingen voor refter/speelplaats

  • rust- en plusruimte

  • aangepaste manier van lesgeven (co-teaching)

  • permanentie van leerlingbegeleiding

Verder werken we nauw samen met de CLB-medewerker om zo de leer- en leefkwaliteit voor onze leerlingen te optimaliseren.

We geloven eveneens in een nauwe samenwerking en open communicatie met ouders en externe partners.

ZORG OP MAAT
bottom of page