top of page

STUDIEAANBOD EN LESSENTABEL

BEDRIJF EN ORGANISATIE

Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting die zich situeert binnen het studiedomein economie en organisatie en wordt aangeboden in de dubbele finaliteit.

 

 • Je krijgt een brede basisvorming (talen, wiskunde, wetenschappen, ..).

 • In deze richting krijg je volgende specifieke vakken en toepassingen:

 • boekhouden

 • functioneel ICT-gebruik

 • functioneel taalgebruik

 • verkoop (praktijkgericht)

 • algemene economie en bedrijfswetenschappen (keuzegedrag consument, marktwerking, recht, ...)

 • toegepaste bedrijfswetenschappen

 • internationale handel

 • logistiek flow

 • administratieve activiteiten binnen de HR-afdeling en de transportsector

 • commerciële administratie

Lessentabel 4de jaar*** 

Vak

Lesuren

Vak

Lesuren

Basisvorming:
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde

Richtingsvak:
Bedrijfseconomie
Complementaire ur
en:
Leren Leren
Sociaal Emotioneel Leren
ICT


1
2
2
1
2
2
2
4
3

8

1
2*
2

Basisvorming:
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde

Richtingsvak:
Bedrijfseconomie
Complementaire uren:
Leren Leren
Sociaal Emotioneel Leren
ICT

* incl. 1u GFL
** mits goedkeuring, start in 2024-2025

* incl. 1u GFL
*** mits goedkeuring, start in 2025-2026

Lessentabel 3de jaar** 

bottom of page