top of page

STUDIEAANBOD EN LESSENTABEL

ORGANISATIE EN LOGISTIEK

Organisatie en logistiek is een technisch-praktische studierichting die zich situeert binnen het domein Economie en Organisatie met als finaliteit arbeidsmarkt. 

Deze brede richting  laat je kennismaken met de werking van een onderneming. Je verwerft kennis en vaardigheden  over zowel onthaal  en administratie, verkoop als over logistiek. In de 3e graad kan je dan nog meerdere richtingen uit..

Je leert hoe je bezoekers moet onthalen, registreren en informeren. Maar ook hoe je ondersteuning kan bieden bij interne vergaderingen . Daarnaast  leer  je (elektronische) post  en documenten digitaal dient te verwerken  en  je verwerft de ICT-vaardigheden die nodig zijn om commerciële documenten op te stellen. Tijdens het aanleren van deze administratieve taken leer je met de nodige precisie werken en eenvoudige softwarepakketten gebruiken.

Je leert goederen in ontvangst nemen, transporteren en opslaan in een magazijn. De administratie die hierbij hoort (documenten, informatie digitaal verwerken, logistieke ondersteuning bieden..) krijg je stap voor stap onder de knie. Je krijgt de kans om te leren werken met hulpmiddelen zoals een steekwagentje, een transpallet of een leestoestel.

Voor de verkoop leer je hoe je producten in een winkel presenteren kan op een correcte manier. Je oefent je in eenvoudige inpaktechnieken en leert vlot communiceren in het Nederlands en in vreemde talen (Frans, Engels).

Lessentabel 4de jaar***

Vak

Lesuren

Vak

Lesuren

Basisvorming:
Engels
Frans

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding
Nederlands
MAVO
Wiskunde

Richtingsvak:
Organisatie en Logistiek
Complementaire ur
en:
Leren Leren
Sociaal Emotioneel Leren
ICT


2
2

2
2
3
2
2

12

1
2*
2

* incl. 1u GFL
** mits goedkeuring, start in 2024-2025

* incl. 1u GFL
*** mits goedkeuring, start in 2025-2026

Basisvorming:
Engels
Frans

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding
Nederlands
MAVO
Wiskunde

Richtingsvak:
Organisatie en Logistiek
Complementaire ur
en:
Leren Leren
Sociaal Emotioneel Leren
ICT

Lessentabel 3de jaar** 

bottom of page