top of page

STUDIEAANBOD EN LESSENTABEL

ELEKTRICITEIT

Elektriciteit is een technisch-praktische studierichting die zich situeert binnen het domein STEM met als finaliteit arbeidsmarkt. Ideaal voor handige leerlingen met interesse in techniek en elektrische installaties.

Tegenwoordig is heel wat inzicht en kunde in elektriciteit/ elektrotechniek nodig voor het maken, het op puntstellen en herstellen/renoveren van huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties en voor het (preventief) onderhouden van voertuigen.

In de 2e graad ontwikkel je technische kennis en leer je materialen, technologie  en toestellen die gebruikt worden in de elektrotechniek-sector en bij preventief onderhoud, kennen en correct gebruiken.

Je leert draden en kabels trekken, elektrische componenten plaatsen en aansluiten; zelfs een eigen installatie in werking stellen volgens de wettelijke reglementeringen.
Je leert over elektrische schakelingen, pneumatische en (elektro-) hydraulische schakelingen.
Je oefent in het (de) monteren van machineonderdelen en in het plaatsen, aansluiten en vervangen van elektrische componenten in verschillende borden.

Elektriciteit is in de 2e graad nog voldoende breed.
Je leert competenties van minstens 2 van onderstaande beroepen: fietstechnicus, mecanicien van bromfietesen en motorfietsen, onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, onderhoudsmonteur, assistent podiumtechnicus, datacommunicatie- en netwerktechnieker, elektrotechnisch installateur, onderhoudsmonteur, koelmonteur, vakman installatietechnieken. 
Je leert de basis om later te kunnen werken aan meer ingewikkelde elektrische installaties.

Lessentabel 4de jaar

Vak

Lesuren

Vak

Lesuren

Basisvorming:
Engels
Godsdienst

Lichamelijke opvoeding
Nederlands
MAVO
Wiskunde

Richtingsvak:
Elektriciteit
Complementaire ur
en:
Leren Leren
Sociaal Emotioneel Leren
ICT


2
2
2
3
2
2

14

1
2*
2

* incl. 1u GFL
 

* incl. 1u GFL
 

Basisvorming:
Engels
Godsdienst

Lichamelijke opvoeding
Nederlands
MAVO
Wiskunde

Richtingsvak:
Elektriciteit
Complementaire ur
en:
Leren Leren
Sociaal Emotioneel Leren
ICT

Lessentabel 3de jaar

bottom of page