top of page

SCHOLENGEMEENSCHAP

De scholengemeenschap Oost-Brabant ging van start op 1 september 1999 en dit in uitvoering van het Decreet van 14 juli 1998.

 

De inrichtende machten van de 7 vrije secundaire scholen uit de regio's Landen - Meldert - Tienen - Zoutleeuw, staken de hoofden bij elkaar en startten de onderhandelingen tot het vormen van een nieuwe scholengemeenschap. Deze onderhandelingen leidden tot de oprichting van de Scholengemeenschap Oost-Brabant (instellingskenmerken V-68 111344).

Sedert 1 september 2010 maakt ook BuSO Mariadal, Hoegaarden, deel uit van deze scholengemeenschap. De administratieve zetel is Waaibergstraat 41 te Tienen.

De scholengemeenschap biedt kwaliteitsonderwijs aan meer dan 3000 leerlingen en stelt ongeveer 350 personeelsleden te werk.

 

Bij de start van de scholengemeenschap onderschrijven de inrichtende machten de ‘Opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen’ (1994-06-02) en engageren zich daarmee voor een opvoedend onderwijs op christelijk-gelovige basis, een samen op te bouwen scholengemeenschap en een herkenbare katholieke school.

 

De scholengemeenschap wordt bestuurd door het Comité van Afgevaardigden van de Inrichtende Machten (CAIM). De directies van de verschillende scholen plegen intenser overleg en zien elkaar regelmatig binnen het Comité van Directeurs (CODI). De verschillende scholen behouden hun eigen identiteit maar werken nauwer samen wat betreft personeelsbeleid en oriëntering van leerlingen. Ook op pedagogisch vlak groeien de scholen dichter naar elkaar door gezamenlijk overleg in schooloverschrijdende vakgroepen.

 

De hele scholengemeenschap wordt ook door hetzelfde CLB-centrum (Vrij CLB-Tienen) bediend, wat de correcte oriëntering van de leerlingen bevordert.

bottom of page