top of page

ORDE EN TUCHT

Wij streven een verbindend schoolklimaat na waarin we bewust en zorgvuldig omgaan met het leerlingensanctiebeleid. Soms zullen we echter tot een sanctie overgaan. Dat kan een orde- of tuchtmaatregel zijn.

bottom of page