top of page

TAKEN EN TOETSEN

Met het volledige leerkrachtenteam is er afgesproken dat toetsen minstens één week op voorhand aangekondigd moeten worden. Dit wil niet zeggen dat de volledige leerstof dan al is afgewerkt. De aankondiging van taken en toetsen gebeurt klassikaal en via Smartschool. Een taak of een toets zal nooit alleen via Smartschool aangekondigd worden. Indien de taak of toets eerst in Smartschool verschijnt, zal de leerkracht de een van de volgende lessen (minstens één week op voorhand) de toets klassikaal aankondigen.

 

Wij kiezen voor een goede spreiding van de toetsen, om de leerlingen voldoende tijd en rust te bieden. Daarnaast worden er studietips per vak meegedeeld en wordt er in het vak leren leren ingepikt om de studiemethode van iedere leerling.

Afhankelijk van de noden, terug te vinden in het IHP, van iedere leerlingen, zijn er hulpmiddelen mogelijk.

 

bottom of page