top of page

AFWEZIG

Zorg ervoor dat je ’s morgens op tijd op school bent. Je bent aanwezig op school voor het eerste belsignaal om 08.50 uur.

Er wordt streng toegekeken op het tijdig aanwezig zijn op school: 's morgens om 08.50 uur. Wie na het 2de belsignaal toekomt in de school, moet zich aanmelden op het secretariaat. Het te laat komen moet verantwoord worden. Indien je te laat komt zonder een geldige reden, ben je aan het spijbelen. Bij meermaals te laat komen zonder geldige reden, volgt een maatregel conform het vier-lademodel.

Indien je 's morgens vast staat in het verkeer (met de auto of de bus) of er iets anders scheelt waardoor je te laat zal zijn, verwittig je altijd het secretariaat van de school. Op deze manier weten de leerkrachten dat je wat later in de les aanwezig zal zijn.

Leerlingen die de school vroegtijdig verlaten zonder toelating of niet opdagen spijbelen. Indien je meerdere keren onwettig afwezig bent, wordt het CLB ingeschakeld.

bottom of page