top of page

PESTEN EN GEWELD

Elke leerling en elk personeelslid heeft het recht met waardigheid behandeld te worden en moet zich goed voelen op onze school. Daarom voert onze school een actief preventie- en interventiebeleid op het vlak van pesten, geweld en ongewenst gedrag en proberen we met positieve acties pestgedrag te voorkomen. Onze school tolereert geen enkele daad van geweld, pesterijen of van ongewenst seksueel gedrag en er zal tot sancties worden overgaan, conform het orde- en tuchtreglement wanneer je je hieraan schuldig maakt.

Systematisch vijandig gedrag tegenover leerlingen, die geïsoleerd worden en geen weerstand kunnen bieden, wordt niet getolereerd.

Ben je het slachtoffer van pesten, geweld of ongewenst seksueel gedrag, dan kan je steeds terecht bij je klasleerkracht, de leerlingbegeleiding of de directie.

Ben je zelf een pester, besef dan dat je gedrag anderen heel wat kwaad berokkent. Het personeel van de school zal dan ook niet nalaten tussen te komen en het orde- en tuchtreglement toe te passen. In elk geval zullen ook de ouders ingelicht worden.

Wanneer je ziet dat andere leerlingen pesten of gepest worden, aarzel dan niet dit te melden aan je klasleraar, de leerlingenbegeleiding of de directie.

 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

 

We vinden het belangrijk dat seksualiteit en relaties in het algemeen bespreekbaar zijn op onze school. Wij aanvaarden geen grensoverschrijdend gedrag, van welke aard ook. Als je met vragen zit of je niet goed voelt bij iets wat op school is gebeurd, kan je contact opnemen met de cel leerlingenbegeleiding. Wij zullen dan een manier zoeken om je te helpen, zonder te oordelen en met aandacht voor de privacy van alle betrokkenen.

bottom of page