top of page

LOP

Het lokaal overlegplatform wil een bijdrage leveren aan de gelijke onderwijskansen voor elk kind en elke jongere. In Tienen is er een LOP voor het basisonderwijs en één voor het secundair onderwijs. In het LOP werken scholen. CLB’s, ouders en vertegenwoordigers uit de welzijnssector aan de gelijke onderwijskansen voor alle jongeren en worden er afspraken gemaakt om jongeren in probleemsituaties, zoals definitieve uitsluiting, te helpen. Als een school weigert om je in te schrijven, kan je te rade gaan bij het LOP.

De deskundige, aangesteld door het departement onderwijs, is mevrouw Ina Buvens.

bottom of page