top of page

LEERLINGENRAAD

Elke klas kiest één afgevaardigde, die de belangen van de klas op schoolniveau verdedigt. Informatie over de concrete werking zal je bij het begin van het nieuwe schooljaar bezorgd worden.

 

bottom of page