top of page

STUDIEAANBOD EN LESSENTABEL

EERSTE MIDDELBAAR (1A en 1B)

Lessentabel 1B 

Vak

Lesuren

Vak

Lesuren

Tienerschool DePASS OV4 type 9 ASS

Lessentabel 1A 

Aardrijkskunde
Beeld
Engels
Frans
Geschiedenis

Godsdienst
ICT
Lichamelijke opvoeding
Mens en samenleving

Natuurwetenschappen
Nederlands
Techniek
Wiskunde
Projecten = doorschuifsysteem

 • Economie & organisatie

 • STEM-Technieken

 • Maatschappij & welzijn

Flexuren

 • Leren leren

 • Sociaal emotioneel leren 

2
2
1
3
1
2
1
2
2
2
4
2
4
22

Beeld
Engels
Frans
Godsdienst
ICT
Lichamelijke opvoeding
Maatschappelijke vorming
Nederlands
Techniek
Wetenschappen
Wiskunde
Projecten = doorschuifsysteem

 • Economie & organisatie

 • STEM-Technieken

 • Maatschappij & welzijn

Flexuren

 • Leren leren

 • Sociaal emotioneel leren

2
1
2
2
1
2
3
4
4
3
4
22

Studieaanbod

Onderstaande studierichtingen kan je bij ons volgen in het eerste middelbaar:
 

 • 1e jaar A basis

 • ​1e jaar B

Hieronder vind je de volledige lessentabel terug voor beide klassen. Daarnaast kan u ook het aantal uren raadplegen in de tabel.

Projecten

We bieden de volgende projecten aan in het eerste middelbaar. Deze projecten komen in beide studierichtingen aan bod.

 • Economie & organisatie

 • STEM-Technieken

 • Maatschappij & welzijn

Doorheen het schooljaar maak je kennis met deze drie projecten via een doorschuifsysteem. Hierdoor kom je te weten waar jouw sterktes en interesses liggen.

bottom of page