top of page

INFRASTRUCTUUR

Onder infrastructuur verstaan wij:

  • Alle lokalen;

  • Alle ateliers;

  • Alle materialen die de school ter beschikking stelt;

  • Het volledige domein waarop onze school ligt.

Het onderhoudspersoneel doet zijn best om alle lokalen netjes te houden. Dit kan alleen zo blijven als jij hier zelf de nodige aandacht voor hebt. Was het lokaal netjes toen je binnenkwam? Hou het zo.

Respecteer de beurtrol voor ‘orde’ die werd opgesteld in het begin van het trimester. Schrijf of teken niet op tafels en stoelen, eet of drink niet in de lokalen, gebruik de papiermanden/vuilnisemmer … Zet tafels en stoelen terug op hun plaats, veeg het bord vooraleer je het lokaal verlaat. Bij het verlaten van het lokaal zorg je er mee voor dat de vensters dicht zijn en de lichten uit.

 

Behoudens in technische vaklokalen, mag je, in afspraak met je vakleerkrachten de lokalen versieren met posters, collages … Doe dit alleen op de prikborden. Je jas kan je kwijt aan de kapstokken die daarvoor (in het lokaal of in de gang) voorzien worden.

 

Een van onze pluspunten is het groene domein waarop onze school zich bevindt. Wij delen dit domein met drie andere scholen en een klooster. In het begin van het schooljaar ontdek je samen met de leerkracht het domein. Houd je steeds aan de gemaakte afspraken en waarborg de rust rond het klooster. Je betreedt nooit zonder toestemming het klooster of een andere school.

bottom of page