top of page

EXAMENS

We organiseren 3 keer op een schooljaar examens, waar we de leerlingen toetsen op grotere leerstofgehelen. 

Wij vinden het als team belangrijk om rekening te houden met het stressniveau van de leerlingen. Daarom beperken we de examens tot de hoofdvakken en 1 bijvak per examenperiode. De tweedejaars krijgen hiernaast ook nog een examen van hun basisoptie. In de tabel hieronder kan u de verdeling per periode terugvinden. 

De exacte planning zal tijdig aan de leerlingen en ouders meegedeeld worden. Elke leerling krijgt enkele weken voor de start van de examens per vak een examenwijzer. Met behulp van deze examenwijzer kunnen ze hun stapsgewijs voorbereiden voor hun examen. 

Wiskunde
Nederlands
Geschiedenis

Wiskunde
Nederlands
Frans
Aardrijkskunde

Wiskunde
Nederlands
Frans
Natuurwetenschappen

Wiskunde
Nederlands
Wetenschappen

Wiskunde
Nederlands
MAVO

Wiskunde
Nederlands
Wetenschappen

Wiskunde
Nederlands
Frans
Geschiedenis
STEM of ECONOMIE

Wiskunde
Nederlands
Frans
Geschiedenis
STEM of ECONOMIE

Wiskunde
Nederlands
Frans
Geschiedenis
STEM of ECONOMIE

Wiskunde
Nederlands
STEM of ECONOMIE/MAW

Wiskunde
Nederlands
STEM of ECONOMIE/MAW

Wiskunde
Nederlands
STEM of ECONOMIE/MAW

bottom of page