top of page

UITSTAPPEN

We stimuleren onze leerlingen optimaal om deel te nemen aan extra-murosactiviteiten. Deze uitstappen zijn steeds vakgebonden. Ook de meerdaagse uitstappen (GWP's, bos- en zeeklassen ...) zijn een onderdeel van het lespakket. Hiervoor geldt dan ook een verplichte deelname. De planning van de verschillende activiteiten volgt in de loop van het schooljaar.

 

Extra-murosactiviteiten worden steeds goed op voorhand gecommuniceerd met de leerling en de ouders. Gedurende de les wordt jouw kind voorbereid op de uitstap buiten de schoolmuren. De communicatie in verband met de extra-murosactiviteiten gebeurt via Smartschool. U ontvangt een mail en u vindt de brief over de uitstap terug in de map "Brieven aan ouders".

bottom of page