top of page

TIENEN EN HOEGAARDEN

Om onze leerlingen een zo ruim mogelijk aanbod van zowel culturele als sportieve aard te kunnen bieden, werken de Via-scholen samen met verschillende stadsdiensten waaronder de preventiedienst, de dienst cultuur en de sportdienst. Jaarlijks wordt er overlegd over het aanbod film- en theatervoorstellingen in verschillende talen, educatief theater rond pesten, drugsgebruik, relaties en geweld, het gebruik van de sportinfrastructuur, het aanbod van de bibliotheek …

In Hoegaarden kunnen we gebruiken maken van de sportinfrastructuur die zich nabij de school bevindt. Daarnaast wordt er ook vergaderd met de noodambtenaar, Linda Cornu.

bottom of page