top of page

RAPPORTEN

De leerlingen ontvangen op regelmatige basis een rapport. In dit rapport vinden zij een cijfer per vak terug. Daarnaast voegt de leerkracht vakcommentaar toe, specifiek van toepassing op deze leerling.

 

Dagelijks werk

 

Het cijfer bestaat enerzijds uit permanente evaluatie en anderzijds uit de afgenomen taken en toetsen.

 

Examens

 

Het cijfer is het resultaat van het afgelegde examen uit die specifieke periode.

 

Eindresultaat

 

Op het einde van het schooljaar krijgt de leerling een overzicht van alle rapporten en een eindtotaal. Het eindtotaal bestaat uit een combinatie van het dagelijks werk en de examens.

bottom of page