top of page

PEDAGOGISCH DOSSIER

Van elke leerling stellen wij een pedagogisch dossier samen. Hierin zitten de bevindingen en besprekingen van de begeleidende klassenraad, remediërings- en begeleidingsplannen, rapportbesprekingen, attitudebespreking, begeleidingsplannen bij leerstoornissen, studiekeuzeadvies, delibererende klassenraden van vorige schooljaren … Hierdoor kunnen we nauwlettend de onderwijsloopbaan, de ontwikkeling en de evolutie van de individuele leerling in kaart brengen.

Om het leerlingvolgsysteem te kunnen optimaliseren en zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn, wordt het pedagogisch dossier binnen de Via-scholen doorgegeven maar nooit aan andere scholen.

bottom of page