top of page
STUDIEAANBOD EN LESSENTABEL

TWEEDE MIDDELBAAR (2A en 2B)

Lessentabel 2B
STEM-Technieken

Vak

Lesuren

Vak

Lesuren

1
2
3
2
2
2
2
1
4
2
4

5

1
1

Engels

Frans

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Maatschappelijke vorming

Artistieke vorming

Wetenschappen

Nederlands

Techniek

Wiskunde

Basisoptie

 • STEM-Technieken

Flexuren

 • Leren leren

 • Sociaal emotioneel leren

2
1
2
2
2
2
1
3
2
3

10

1
1

Lessentabel 2A
Economie & Organisatie

Lessentabel 2B
Economie & Organisatie + Maatschappij & Welzijn

Vak

Lesuren

Vak

Lesuren

Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis

Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Artistieke vorming

Natuurwetenschappen

Nederlands
Techniek
Wiskunde
Basisoptie

 • STEM-Technieken

Flexuren

 • Leren leren

 • Sociaal emotioneel leren 

1
2
3
2
2
2
2
1
4
2
4

5

1
1

Engels

Frans

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Maatschappelijke vorming

Artistieke vorming

Wetenschappen

Nederlands

Techniek

Wiskunde

Basisoptie

 • Economie & Organisatie

 • Maatschappij & Welzijn

Flexuren

 • Leren leren

 • Sociaal emotioneel leren

2
1
2
2
2
2
1
3
2
3

5
5

1
1

Lessentabel 2A
STEM-Technieken

Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis

Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Artistieke vorming

Natuurwetenschappen

Nederlands
Techniek
Wiskunde
Basisoptie

 • STEM-Technieken

Flexuren

 • Leren leren

 • Sociaal emotioneel leren 

Studieaanbod

Onderstaande studierichtingen kan je bij ons volgen in het tweede middelbaar:
 

 • 2e jaar A 

 • ​2e jaar B

Hieronder vind je de volledige lessentabel terug voor beide klassen. Daarnaast kan u ook het aantal uren raadplegen in de tabel.

Basisopties

 

We bieden de volgende basisopties aan in het tweede middelbaar. 

 • Economie & Organisatie (2A)

 • STEM-Technieken (2A en 2B)

 • Economie & Organisatie + Maatschappij & Welzijn (2B)

In het tweede middelbaar kiest de leerling specifiek voor één basisoptie. Doorheen het schooljaar zal de leerling zich specialiseren in hetgeen hem/haar interesseert. In het tweede middelbaar is het doorschuifsysteem dus niet langer van toepassing.

bottom of page