top of page

KLASSENRADEN

Op onze school heb je als leerling recht op een passende begeleiding. Om het begeleidingsproces zo goed mogelijk op te volgen, komt de klassenraad op regelmatige basis samen. Gedurende de klassenraad wordt iedere leerling uitvoerig besproken.

Begeleidende klassenraad

 

De begeleidende klassenraad is het contactmoment tussen de verschillende leerkrachten, zodat de samenwerking zo vlot mogelijk verloopt. De leerkrachten voorzien voldoende informatie en toelichting over het leerproces en het gedrag van iedere leerling. Op deze manier krijgen de leerkrachten een consistent en duidelijk beeld over het kunnen van iedere leerling. Zo kunnen de leerkrachten de handelingsplanning evalueren en aanpassen, indien dit nog zou zijn.

Na elke vergadering wordt er een verslag opgesteld van de besproken elementen en het geformuleerde advies.

 

Delibererende klassenraad

 

De delibererende klassenraad bestaat minimaal uit de vakleerkrachten van de leerling. Deze klassenraad wordt voorgezeten door de directie of de orthopedagoog. Hetgeen er op een delibererende klassenraad besproken wordt is geheel geheim.

De delibererende klassenraad beslist op het einde van het schooljaar:

  • of je al dan niet geslaagd bent;

  • welk oriënteringsattest of studiebewijs je ontvangt.

Extra klassenraad

 

Een extra klassenraad wordt samengeroepen op het ogenblik er zich een situatie voordoet met een bepaalde leerling en deze dringend dient besproken te worden. De extra klassenraad heeft een adviserende rol in het nemen of overwegen van een orde- of tuchtmaatregel.

bottom of page