top of page

DIRECTIE

De directeur, Sven Lambrecht, is verantwoordelijk voor de aansturing van het leerlingensecretariaat, 

de leerlingbegeleiding, de personeelszaken en coördineert de dagelijkse schoolwerking.

Hij is tevens het eerste aanspreekpunt op directieniveau voor leerlingen en ouders.

Voor het secundair onderwijs is Tom Sevenants algemeen directeur. Samen met de directeurs van de verschillende scholen draagt hij mee zorg voor het onderwijskundig beleid. Tot zijn takenpakket behoren ook de voorbereiding en het bijwonen van vergaderingen waar ze de Via-scholen vertegenwoordigt. Het is aan te raden een afspraak te maken als je hem wil spreken.

Tienerschool DePASS OV4 type 9 ASS
bottom of page