top of page

BEGINSITUATIE EN DIAGNOSE

Het begeleidingsteam van onze school stelt na jouw inschrijving zo snel mogelijk jouw onderwijs- en opvoedingsbehoeften vast. Het team baseert zich op gegevens over jouw persoonlijke kenmerken, participatiemogelijkheden en functioneren. Deze informatie is terug te vinden in het verslag dat door het CLB werd opgesteld. Deze informatie wordt door het begeleidingsteam verder aangevuld. Dit kan door eigen observaties, tests, gesprekken met jou en jouw ouders en de doorgespeelde informatie van de vorige school. Indien nodig plant de school ook een huisbezoek in.

Na het verzamelen van deze informatie schetst het team een duidelijke beginsituatie. Wij hebben als school een duidelijk beeld van elk leergebied en een algemene indruk over jouw functioneren.

Enerzijds leggen wij vast waar onze begeleiding voor jou aanvangt en anderzijds werken wij de informatie voortdurend bij. Zo heeft ieder lid van het team steeds een duidelijk beeld wat jouw kind specifiek nodig heeft op school.

bottom of page